Życzenia z Okazji Świąt Bożego Narodzenia 2023

Drodzy parafianie! Przed nami kolejne święta Bożego Narodzenia.  

W tym roku oczekiwanie IV niedzieli Adwentu połączone jest z radością Wigilii Bożego Narodzenia. Maryja w scenie zwiastowania pokazuje nam, że Bóg, który rodzi się dla nas w Jezusie Chrystusie jest Bogiem obdarzającym, Bogiem hojnym, który człowiekowi nie szczędzi swoich darów.  Wraz z Maryją chciejmy wyśpiewywać Bogu naszym życiem pieśń wdzięczności i dziękczynienie za to, że jak Jej, tak i nam wielkie rzeczy uczynił Wszechmogący Bóg.
 Tegoroczne Boże Narodzenie przeżywamy w roku duszpasterskim którego hasło brzmi „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Uświadamiamy sobie, że każdy z nas tworzy wspólnotę Kościoła, że to jak Kościół jest postrzegany i oceniany jest wynikiem naszego życia.  Dlatego tak ważne jest wasze zaangażowanie w życie wspólnoty, którą tworzymy jako parafia.
Adorując Dziecię Jezus dziękuję za każdego z was za waszą obecność i pragnę wam bardzo serdecznie podziękować za troskę o nasz kościół parafialny. Odmalowane wnętrze niech naszą uwagę kieruje ku centrum, ku tabernakulum z żywym i prawdziwym Bogiem i górującym nad nim obrazem Matki Bożej Królowej Świata, patronki naszej parafii.
Dziękuje wszystkim składającym ofiary na tacę, na konto parafialne za troskę o istnienie grup i wspólnot w naszej parafii i za ich współtworzenie, za wspieranie dzieł charytatywnych kościoła. To wszystko wpisuje się w piękne uczestniczenie we wspólnocie Kościoła, gdzie przeżywamy swoje wzloty i gdzie doświadczamy Bożego miłosierdzia.

Wszystkim Parafianom, czytelnikom „Głosu Królowej”, odwiedzającym naszą stronę internetową, modlącym się w naszym kościele z głębi serca życzę wielkiej radości z faktu bycia chrześcijaninem. Odkrywajcie moc wiary. Głoście misję Zbawiciela. Niech Bóg wnosi w wasze życie nadzieję, rozprasza ciemności i wypełnia wasze serca miłością, życzliwością i pokojem. Niech Bóg błogosławi wam, waszym rodzinom, całej naszej parafii. Polecam was opiece Matce Bożej Królowej Świata i proszę, aby się wami opiekowała. Świętujcie przepełnieni wewnętrznym Bożym pokojem czerpiąc moc ze wspólnego doświadczania wiary.

Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!                                    

                                                            Ks. Wiesław Ogórek SDS, proboszcz

 

Zobacz więcej

„Używaj wszystkich sił, aby możliwie zawsze być wesołym, pogodnym i przyjaznym! To sprzyja dobru ciała i duszy”.

Bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Jesteśmy dla ciebie

porozmawiajmy