O odpustach w czasie Triduum Paschalnego

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego.

Rozpoczyna się Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii  Paschalnej i kończy się II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła:

 1. w Wielki Czwartek -udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem,
 2. w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji krzyż w czasie liturgii na cześć Męki Pańskiej,
 3. w Wielką Sobotę – udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

Warunki zyskania odpustu zupełnego

Odpust zupełny może zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedności z Kościołem spełniając wszystkie warunków. Kolejność spełnienia tych warunków nie jest ważna. Najważniejsze jest by przez cały ten czas, (dzień) być w stanie łaski uświęcającej.

 1. Stan łaski uświęcającej.
  Spowiedź św. sakramentalna; jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest by zawsze, za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej.
 2. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
  Chodzi tutaj o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. 
 3. Komunia św. – warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii św.
 4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy.
 5. Modlitwa w intencjach Ojca św.
  Wystarczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze nasz i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach.

Zobacz więcej

Intencje

INTENCJE MSZALNE 8 -14.07.2024 

Poniedziałek 8 lipca Godz. 7.00 Za + Ryszarda Schabikowskiego (greg)   Godz. 18.00 1. W intencji Heleny w 2 rocz. urodzin 2. Za + Edwarda

„Używaj wszystkich sił, aby możliwie zawsze być wesołym, pogodnym i przyjaznym! To sprzyja dobru ciała i duszy”.

Bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Jesteśmy dla ciebie

porozmawiajmy